Saludo desde la concejalía

 

 

El comerç és la vida d’un poble i d’una ciutat.

 

Si no tenim comerç no tenim poble, Paiporta és un poble amb identitat i vocació de poble.

Ajudar al nostre comerç a mantindre’s, recuperar les botigues, els forns tradicionals, les carnisseries, les merceries, i tants altres comerços que sempre han existit es fer millor el nostre poble.

Des de l'any 2007, Paiporta esta adherida a la Xarxa d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) coordinat per la Direcció General de Comerç.

S'han posat en marxa nombroses iniciatives encaminades a impulsar el comerç a Paiporta,  com poden ser: La creació de l'Agència de Foment de la Innovació Comercial, la creació de la guia comercial, Fira de Comerç etc.

Constituïx un objectiu prioritari d'esta Regidoria recolzar i fomentar el desenrotllament comercial en estreta col·laboració amb l'Associació Local de Comerciants de Paiporta, impulsant iniciatives i projectes que consoliden i amplien la nostra oferta Comercial.

El Consell del Comerç, és una iniciativa del nou govern, dins del nostre programa de transparència en els comptes públics i participació de les organitzacions en les decisions de les accions a realitzar per a promoure el comerç local, a més de tècnics de l'àrea de comerç i d'altres àrees municipals també tindrà una part molt activa l'Associació del Comerç i altres organitzacions socials

Anime  a tots els comerciants a participar i col·laborar en totes estes iniciatives que des de l'Ajuntament estem impulsant.

Una salutació

Vicent Ciscar

 


 

 

Nuestros servicios

banner atractividad comercial banner via plan banner encerta

Actualidad Noticias

Calendario comercial

Evento comercial
Festivo hábil para la práctica comercial
© 2015 - Ajuntament de Paiporta - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo