La agencia AFIC >> Saludos desde la concejalía

 

 

 

El comerç és la vida d’un poble i d’una ciutat.

 

Si no tenim comerç no tenim poble, Paiporta és un poble amb identitat i vocació de poble.

Ajudar al nostre comerç a mantindre’s, recuperar les botigues, els forns tradicionals, les carnisseries, les merceries, i tants altres comerços que sempre han existit es fer millor el nostre poble.

Des de l'any 2007, Paiporta esta adherida a la Xarxa d'Agències per al Foment de la Innovació Comercial (AFIC) coordinat per la Direcció General de Comerç.

S'han posat en marxa nombroses iniciatives encaminades a impulsar el comerç a Paiporta,  com poden ser: La creació de l'Agència de Foment de la Innovació Comercial, la creació de la guia comercial, Fira de Comerç etc.

Constituïx un objectiu prioritari d'esta Regidoria recolzar i fomentar el desenrotllament comercial en estreta col·laboració amb l'Associació Local de Comerciants de Paiporta, impulsant iniciatives i projectes que consoliden i amplien la nostra oferta Comercial.

El Consell del Comerç, és una iniciativa del nou govern, dins del nostre programa de transparència en els comptes públics i participació de les organitzacions en les decisions de les accions a realitzar per a promoure el comerç local, a més de tècnics de l'àrea de comerç i d'altres àrees municipals també tindrà una part molt activa l'Associació del Comerç i altres organitzacions socials

Anime  a tots els comerciants a participar i col·laborar en totes estes iniciatives que des de l'Ajuntament estem impulsant.

Una salutació

 

 


 

 

© 2021 - Ajuntament de Paiporta - Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo